Vi vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. I den här policyn informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi berättar också om vilka rättigheter du har.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi har om dig och få dem rättade om de är felaktiga. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade. Kontakta oss på info(a)samarit.se. Mer information finns på Datainspektionens webbplats.

Potentiella kunder

Vi behandlar personuppgifter om potentiella kunder. Insamlingen kan ske via telefon, e-post, sociala medier, offentliga register eller vid ett fysiskt möte. Informationen sparar vi i vårt affärssystem och den används för att kontakta potentiella kunder och göra marknadsaktiviteter. Vi stödjer behandlingen på vårt intresse av att kunna upprätthålla och bibehålla affärsrelationer. Du kan alltid avregistrera dig från utskick från oss.

Rekrytering

Vi behandlar personuppgifter i samband med att du söker ett jobb hos oss. Vi behandlar uppgifterna för att kunna genomföra rekryteringsprocessen. Utöver uppgifter i själva ansökningshandlingarna kan det handla om anteckningar från intervjuer eller upplysningar från referenspersoner. Behandlingen görs med stöd av en intresseavvägning för att kunna hantera din ansökan hos oss.

Jag förstår — tillbaka till startsidan